Ga naar de inhoud
Logo | Notaris Beugelink Kluitenberg

Chinese muur tussen privé en bedrijf

Chinese muur tussen privé en bedrijf

Een ondernemer is ook maar een mens. Met een privéleven, een relatie, een gezin. En juist die privésfeer wilt u als ondernemer onder geen omstandigheden in gevaar brengen. Maar al te vaak blijkt dat hierover niet of niet goed is nagedacht in de periode voordat de dag van plechtigheden voor huwelijk of geregistreerd partnerschap aanbreekt. Ons advies: met op uw maat gemaakte huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden bouwt u een juridische “Chinese muur” tussen uw privé en zakelijke rechtspositie.

In de privésfeer wilt u zo min mogelijk risico’s lopen en uw huishouding en vaste lasten zonder problemen kunnen betalen. Risico’s loopt u al genoeg in uw onderneming, recessies laten er veel voorbeelden van zien. Zorg dat die risico’s nooit gevolgen kunnen hebben voor uw privévermogen (bezittingen in geld en goed). Huwelijkse voorwaarden zijn daar het goede vehikel voor.

Een paar voorbeelden van vervelende situaties die u graag wilt voorkomen.

Schulden van de onderneming

U kunt het zo regelen dat u privé niet aangesproken kunt worden voor de schulden in uw onderneming. Uw huis en privé vermogen blijven bij een eventueel faillissement buiten schot.

Meerdere compagnons in de onderneming

Als uw compagnon privé failliet gaat, overlijdt of met echtscheiding te maken krijgt, wit u daar in uw onderneming geen nadelige financiële gevolgen van ondervinden. En u wilt ook niet dat de erfgenamen zich ineens met de bedrijfsvoering kunnen gaan bemoeien. Ook wilt u voorkomen dat uw onderneming en u beiden privé nadelige gevolgen ondervindt als het misgaat met de samenwerking met uw compagnon(s). Naast uw eigen huwelijkse voorwaarden hebt u daarom ook een aandeelhoudersovereenkomst nodig. Daarin maakt u onder meer afspraken over de waardering en de betaling van aandelen bij uittreden, arbeidsongeschiktheid en dergelijke.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wat moet er gebeuren als u voor langere tijd uw bedrijf niet kunt uitoefenen door ziekte of arbeidsongeschiktheid? En wat heeft dat privé voor consequenties?
Bedrijfsverliezen. In huwelijkse voorwaarden kunt u bepalingen opnemen waarmee u ingeval van bedrijfsverliezen de inkomensverrekening beperkt. Of bepalingen over compensatie van bedrijfsverliezen voordat inkomensverrekening plaatsvindt.

Overlijden

Ook in uw omgeving zal het gebeuren. Mensen die plotseling overlijden terwijl ze nog volop in het dagelijkse leven staan. Het zal u maar gebeuren. En als u dan enig ondernemer of aandeelhouder bent, hoe moet het dan verder met het bedrijf? En wat moeten uw erfgenamen dan wel en niet kunnen doen? Ook hierover legt u afspraken vast, niet alleen in uw huwelijkse voorwaarden maar ook in uw testament.

Echtscheiding

Natuurlijk, u gaat geen relatie met elkaar aan in de veronderstelling dat u ooit gaat scheiden. Juist om dat u het nu goed met elkaar kunt vinden, regelt u de gevolgen van onverhoopte echtscheiding nu. U voorkomt daarmee niet alleen eindeloze (juridische en emotionele) gevechten, u voorkomt ook schade voor uw partner en voor uw onderneming. Voorkom dat einde huwelijk ook einde zaak wordt.

Pensioenverevening

De wet verplicht u om bij echtscheiding het tot dan toe opgebouwde pensioen bij uitkering fifty/fifty te verdelen. Het kan zelfs zijn dat u de helft van het pensioen direct moet afstorten. Dat is niet zo’n probleem als uw pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar. Hebt u het in eigen beheer, dan kan dat gevaarlijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf.

Contact opnemen | Notaris Kluitenberg

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mocht u telefonisch met ons willen overleggen dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen via: +31 (0)511 – 45 18 05

Onze expertises

Relatie & Familie

Alles over samenwonen, partnerschap, trouwen en
uit elkaar gaan.

Huis & Hypotheek

Het kopen van een huis, verkopen van een huis, levering en financiering.

Schenken & Erven

Erfenissen, schenkingen, testamenten en vermogensoverdracht.

Ondernemen & Bedrijf

Oprichten van een Besloten Vennootschap (B.V.)

Vereniging & Stichting

Oprichten van een stichting
of vereniging en een handige checklist.