Ga naar de inhoud
Logo | Notaris Beugelink Kluitenberg

Verschillen tussen vereniging en stichting

Tien verschillen tussen vereniging en stichting

Er zijn een aantal verschillen tussen een vereniging en een stichting. De wijze van oprichting, aansprakelijkheid, interne organisatie, etc. Wij hebben 10 belangrijke verschillen op een rijtje gezet.

1) Oprichting

 • Stichting: alleen bij notariële akte
 • Vereniging: bij notariële akte (voor volledige rechtsbevoegdheid), bij onderhandse akte of mondelinge afspraak (voor beperkte rechtsbevoegdheid)

2) Geldmiddelen

 • Stichting: verbod op winstverdeling onder bestuursleden
 • Vereniging: verbod op uitkeringen aan oprichters of bestuurders

3) Aansprakelijkheid

 • Stichting: geen hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders
 • Vereniging: geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders (bij volledige rechtsbevoegdheid), hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders (bij beperkte rechtsbevoegdheid)

4) Inschrijving handelsregister

 • Stichting: verplichte inschrijving
 • Vereniging: verplicht voor vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

5) Leden

 • Stichting: een stichting mag geen leden hebben
 • Vereniging: een vereniging heeft per definitie leden

6) Interne organisatie

 • Stichting: verplichte instelling van bestuur
 • Vereniging: verplichte instelling van algemene ledenvergadering en bestuur

7) Bevoegdheden

 • Stichting: stichting heeft altijd volledige rechtsbevoegdheid en kan – als de statuten daarin voorzien – ook onroerend goed aankopen.
 • Vereniging: vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen onroerend goed aankopen, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wel, mits de statuten daarin voorzien.

8) Statutenwijziging

 • Stichting: besluit van bestuur of van Rechtbank
 • Vereniging: besluit van algemene vergadering

9) Ontbinding en opheffing

 • Stichting: door bestuursbesluit of door de rechter (na vordering van het Openbaar Ministerie)
 • Vereniging: door besluit van de algemene vergadering, in situaties die in de statuten zijn genoemd, bij faillissement

10) Schenkingen, legaten en erven

 • Stichting: kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kan deze in beginsel helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
 • Vereniging: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de vereniging een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, kan deze in beginsel helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
  Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen, maar kan geen erfgenaam zijn.

Onze expertises

Relatie & Familie

Alles over samenwonen, partnerschap, trouwen en
uit elkaar gaan.

Huis & Hypotheek

Het kopen van een huis, verkopen van een huis, levering en financiering.

Schenken & Erven

Erfenissen, schenkingen, testamenten en vermogensoverdracht.

Ondernemen & Bedrijf

Oprichten van een Besloten Vennootschap (B.V.)

Vereniging & Stichting

Oprichten van een stichting of vereniging en een handige checklist.