Ga naar de inhoud
Logo | Notaris Beugelink Kluitenberg

Schenk- en erfbelasting 2016

Schenk- en erfbelasting 2016

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 636.180, voor kinderen € 20.148. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen (tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 53.016 (te gebruiken voor studie of eigen woning) of € 25.449 (vrije besteding).

Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.304 (jaarlijkse vrijstelling).

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2016

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
zie ()

 (tot € 121.903) 10%

 (tot € 21.903) 18%

 (tot € 36.570) 30%

Zie ()

(v.a. € 121.903) 20%

 (v.a. € 21.903) 36%

 (v.a. € 36.570) 40%

 
Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners

€ 636.180

Kinderen en kleinkinderen

€ 20.148

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 60.439

Ouders

€ 47.715

Overige verkrijgers

€ 2.122

 
Vrijstellingsbedragen schenkbelasting
Kinderen

€ 5.304

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 25.449

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie of aankoop van een huis)

€ 53.016

Overige verkrijgers

€ 2.122

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.060.298 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.060.298; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.

Contact opnemen | Notaris Kluitenberg

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mocht u telefonisch met ons willen overleggen dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen via: +31 (0)511 – 45 18 05

Onze expertises

Relatie & Familie

Alles over samenwonen, partnerschap, trouwen en
uit elkaar gaan.

Huis & Hypotheek

Het kopen van een huis, verkopen van een huis, levering en financiering.

Schenken & Erven

Erfenissen, schenkingen, testamenten en vermogensoverdracht.

Ondernemen & Bedrijf

Oprichten van een Besloten Vennootschap (B.V.)

Vereniging & Stichting

Oprichten van een stichting of vereniging en een handige checklist.