Ga naar de inhoud
Logo | Notaris Beugelink Kluitenberg

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Op ons als notaris is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Wij zijn op grond van die wet verplicht om cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financieren van terrorisme te melden. Deze verplichting geldt voor alle zaken waarbij onroerend goed betrokken is en voor alle diensten voor bedrijven en instellingen. De WWFT is niet van toepassing op familie- en erfrecht, tenzij er sprake is van het constateren van een ongebruikelijke transactie bij belastingaangiften.

Onderzoek

Schakelt u ons in voor een zakelijke transactie of een transactie met onroerend goed (ook hypotheken), dan zijn wij er aan gehouden dat u zich – de eerste keer – persoonlijk laat identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Als wij van oordeel zijn dat een bepaalde cliënt of transactie grote(re) risico’s meebrengt, dan zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld bij in het buitenland woonachtige politieke prominenten.

In overleg met ons kunt u uw identiteit ook laten vaststellen door een andere beroepsbeoefenaar.

De identiteit van een rechtspersoon – zoals vereniging, stichting of onderneming – kan worden vastgesteld via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Ook hier geldt dat wij nader onderzoek moeten doen, als wij een verhoogd risico inschatten.

Meldingsplicht

Zodra wij vermoeden dat transacties of voorgenomen transacties ongebruikelijk zijn of te maken zouden kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, zijn wij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). Dat geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Wij mogen op grond van de wet de betreffende cliënten niet over de melding informeren.

Eenzelfde meldingsplicht hebben wij, als in transacties € 10.000 of meer in contanten worden betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen. Wij mogen op grond van een beroepsregel geen contante bedragen aannemen van € 10.000 of meer. En tot slot moeten wij ook melden, als u de contanten op onze rekening stort of ons verzoekt € 10.000 of meer in contanten uit te betalen of te laten uitbetalen door de bank.

Geen meldingsplicht voor familie- en erfrecht

De wet is niet van toepassing op familie- en erfrechtelijke zaken, tenzij er sprake is van het constateren van een ongebruikelijke transactie bij belastingaangiften.
Wettelijke regeling erfrecht | Notaris Kluitenberg

Wettelijke regeling erfrecht

Uw echtgenoot wordt in het wettelijk erfrecht goed beschermd tegen de aanspraken van uw eventuele kinderen. Uw kinderen moeten vrijwel altijd wachten op hun deel van de erfenis totdat ook uw echtgenoot is overleden. Hun erfdeel wordt een vordering op uw echtgenoot. Die vordering kunnen zij niet opeisen zolang uw echtgenoot leeft, behalve wanneer deze failliet zou gaan of in de schuldsanering terecht komt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Onze expertises

  Relatie & Familie

  Alles over samenwonen, partnerschap, trouwen en
uit elkaar gaan.

  Huis & Hypotheek

  Het kopen van een huis, verkopen van een huis, levering en financiering.

  Schenken & Erven

  Erfenissen, schenkingen, testamenten en vermogensoverdracht.

  Ondernemen & Bedrijf

  Oprichten van een Besloten Vennootschap (B.V.)

  Vereniging & Stichting

  Oprichten van een stichting
of vereniging en een handige checklist.